Node Red

Først skal vi have fat Node-js version 8, check om du har den eller en ældre version med

node -v

https://nodejs.org/en/download/package-manager

For de modige, og borderline-lazy, under ubuntu/debian:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Nu får jeg:

$ node -v
v8.11.1

Så skal vi have fat i Node-Red

Node  Red : https://nodered.org/docs/getting-started/installation

sudo npm install -g --unsafe-perm node-red

Så skal vi starte den

$ node-redne

Og så kan vi åbne den i et browser windue

http://localhost:1880

 

 

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in HomeAutomation. Bookmark the permalink.