Det er min PogoPlug – NU

En Pogoplug er fra ny konfigureret til at selv-opdatere soft-waren uden om brugerens kontrol. MEN det her er min maskine, jeg har købt den – den skal kun gøre det jeg siger, og ikke have andre guder!!!! Blandt andet derfor skal ALT software udskiftes, også “BIOS/bootloader”, dermed kan man også køre en moderne Linux.

Menuen for i dag er altså at skifte uBoot bootloaderen ud, så JEG får fuld kontrol over enheden, og vi kan boote en ganske almindelig Debian via nfs, sd-card, usb-stick, sata-disk eller intern FLASH.

Først forbinder jeg min PogoPlug til et lokalt-net der ikke har forbindelse til omverdenen, så jeg risikerer ikke at PogoPlug-en midt i det hele bestemmer sig til at opgradere sin software. Den nye u-Boot kommer fra

pogos

Et udvalg af mine Kirkwood ARM systemer, de to med harddiske er Pogoplug v4 der er servere for resten

Det er ikke strengt nødvendigt at åbne/pille i boxen, men jeg kan nu godt lide at have muligheden for en gammeldags seriel-konsol, det ved man jo hvad er.  Så derfor monterer jeg normalt en 3.5mm stereo-jack-bøsning til den interne serielle “console”.  Har man først en seriel consol, så har man jo magten og alt er muligt. Så lad os prøve uden at åbne den:

Nedenfor er hvordan jeg tog fuld kontrol over min nyeste PogoPlug, der er den lyserøde. Pogo80 fungerer som dhcp/dns server.

root@pogo80:~# logread | grep 00:25:31:04:b6:1d
Jan 22 08:25:17 pogo80 daemon.info dnsmasq-dhcp[1816]: 822409483 DHCPDISCOVER(eth0) 00:25:31:04:b6:1d 
Jan 22 08:25:17 pogo80 daemon.info dnsmasq-dhcp[1816]: 822409483 DHCPOFFER(eth0) 192.168.192.149 00:25:31:04:b6:1d 
Jan 22 08:25:17 pogo80 daemon.info dnsmasq-dhcp[1816]: 822409483 DHCPREQUEST(eth0) 192.168.192.149 00:25:31:04:b6:1d 
Jan 22 08:25:17 pogo80 daemon.info dnsmasq-dhcp[1816]: 822409483 DHCPACK(eth0) 192.168.192.149 00:25:31:04:b6:1d 
root@pogo80:~# logread | grep 192.168.192.149 
Jan 22 08:25:24 pogo80 daemon.info dnsmasq[1816]: query[A] service.cloudengines.com from 192.168.192.149
Jan 22 08:25:55 pogo80 daemon.info dnsmasq[1816]: query[A] service.cloudengines.com from 192.168.192.149
Jan 22 08:25:26 pogo80 daemon.info dnsmasq[1816]: query[A] service.cloudengines.com from 192.168.192.149
Jan 22 08:25:57 pogo80 daemon.info dnsmasq[1816]: query[A] service.cloudengines.com from 192.168.192.149
root@pogo80:~# nmap 192.168.192.149 

Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2015-01-22 08:20 PST
Nmap scan report for 192.168.192.149
Host is up (0.00024s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp  open ssh
23/tcp  open telnet
80/tcp  open http
3333/tcp open dec-notes
MAC Address: 00:25:31:04:B6:1D (Cloud Engines)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.80 seconds

Efter at den lyserøde box er forbundet, finder jeg dens IP vhja. dens ethernet address (som står trykt på bunden), man kan se at den har forsøgt at “ringe hjem”, men min router er lukke for den. nmap afslører at man måske kan logge ind via telnet eller ssh

Det var nemt! –  hvis det nu ikke var tilfældet, så er der hjælp her:  https://www.exploitee.rs/index.php/PogoPlug_Mobile

root@pogo80:~# telnet 192.168.192.149
Trying 192.168.192.149...
Connected to 192.168.192.149.
Escape character is '^]'.

Pogoplug login: root
Password:
-bash-3.2#

Vi er inde, pasword var “ceadmin” uden quotes

 
-bash-3.2# ps
 PID Uid    VSZ Stat Command
  1 root    3400 S  init    
  2 root      SW< [kthreadd]
  3 root      SWN [ksoftirqd/0]
  4 root      SW< [events/0]
  5 root      SW< [khelper]
  46 root      SW< [kblockd/0]
  49 root      SW< [khubd]
  51 root      SW< [kmmcd]
  65 root      SW [crypto]
  66 root      SW [crypto_ret]
  71 root      SW [pdflush]
  72 root      SW [pdflush]
  73 root      SW< [kswapd0]
  74 root      SW< [aio/0]
 227 root      SW< [mtdblockd]
 228 root      SW< [nftld]
 262 root      SW< [kcryptd/0]
 315 root    3404 S  udhcpc -b Pogoplug 
 317 root    3400 R  telnetd 
 320 root    2100 S  /usr/sbin/dropbear 
 341 root      SW< [xce]
 342 root    1696 S  /usr/local/cloudengines/bin/hbwd /usr/local/cloudengines/bin/hbplug 
 343 root    2672 S  -sh 
 344 root   11736 S  /usr/local/cloudengines/bin/hbplug 
 415 root    2676 S  -bash 
 416 root    3404 R  ps 
-bash-3.2# df
Filesystem      1k-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock2      32768   10940   21828 33% /
none          128004     8  127996  0% /tmp
-bash-3.2# mount -o nolock srv:/home /mnt
-bash-3.2# cd /mnt/update_uboot/
-bash-3.2# find | sort

./bin/blparam
./bin/flash_erase
./bin/fw_printenv
./bin/fw_setenv
./bin/nanddump
./bin/nandwrite
./my.environment.img
./uboot.2014.07-tld-2.dockstar.mtd0.kwb
./uboot.2014.07-tld-2.environment.img
./uboot.2014.07-tld-2.pogo_e02.mtd0.kwb
./uboot.2014.07-tld-2.pogo_v4.mtd0.kwb
./update_uboot.sh

Så har vi adgang til alle remedierne

Først kører vi mit script uden parametre

-bash-3.2# ./update_uboot.sh
blparam is /mnt/update_uboot/bin/blparam
flash_erase is /mnt/update_uboot/bin/flash_erase
fw_printenv is /mnt/update_uboot/bin/fw_printenv
fw_setenv is /mnt/update_uboot/bin/fw_setenv
nanddump is /mnt/update_uboot/bin/nanddump
nandwrite is /mnt/update_uboot/bin/nandwrite
strings is /usr/bin/strings
md5sum is /usr/bin/md5sum
     Validating existing uBoot
Current -- U-Boot 1.1.4 (Sep 28 2009 - 11:55:23) Cloud Engines v2.0 (3.4.16) -- original -- pinkpogo
INSTALL -- U-Boot 2014.07-tld-2 (Sep 20 2014 - 00:52:18) -- uboot.2014.07-tld-2.pogo_e02.mtd0.kwb --
no harm done to uboot
     uBoot environment
INSTALL -- Environment -- uboot.2014.07-tld-2.environment.img
ENV arcNumber=3542 machid=dd6 ethaddr=00:25:31:04:B6:1D
no harm done to uboot env
nfs_boot not installed into env
Done

Næste gang er det alvor

-bash-3.2# ./update_uboot.sh -nue
blparam is /mnt/update_uboot/bin/blparam
flash_erase is /mnt/update_uboot/bin/flash_erase
fw_printenv is /mnt/update_uboot/bin/fw_printenv
fw_setenv is /mnt/update_uboot/bin/fw_setenv
nanddump is /mnt/update_uboot/bin/nanddump
nandwrite is /mnt/update_uboot/bin/nandwrite
strings is /usr/bin/strings
md5sum is /usr/bin/md5sum
     Validating existing uBoot
Current -- U-Boot 1.1.4 (Sep 28 2009 - 11:55:23) Cloud Engines v2.0 (3.4.16) -- original -- pinkpogo
INSTALL -- U-Boot 2014.07-tld-2 (Sep 20 2014 - 00:52:18) -- uboot.2014.07-tld-2.pogo_e02.mtd0.kwb --
Erase Total 4 Units
Performing Flash Erase of length 131072 at offset 0x60000 done
Writing data to block 0 at offset 0x0
Writing data to block 1 at offset 0x20000
Writing data to block 2 at offset 0x40000
Writing data to block 3 at offset 0x60000
Block size 131072, page size 2048, OOB size 64
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x00080000...
uBoot Succesfully installed -- U-Boot 2014.07-tld-2 (Sep 20 2014 - 00:52:18)
     uBoot environment
INSTALL -- Environment -- uboot.2014.07-tld-2.environment.img
ENV arcNumber=3542 machid=dd6 ethaddr=00:25:31:04:B6:1D
Erase Total 1 Units
Performing Flash Erase of length 131072 at offset 0xc0000 done
Writing data to block 6 at offset 0xc0000
Block size 131072, page size 2048, OOB size 64
Dumping data starting at 0x000c0000 and ending at 0x000e0000...
uBoot ENV from "uboot.2014.07-tld-2.environment.img" Succesfully installed --- uboot.2014.07-tld-2.environment.img arc=3542 (00:25:31:04:B6:1D)
Done

Det var det, nu skal vi blot checke at alt ser fornuftigt ud, det klarer mit script igen (uden parametre)

-bash-3.2# ./update_uboot.sh
blparam is /home/update_uboot/bin/blparam
flash_erase is /home/update_uboot/bin/flash_erase
fw_printenv is /home/update_uboot/bin/fw_printenv
fw_setenv is /home/update_uboot/bin/fw_setenv
nanddump is /home/update_uboot/bin/nanddump
nandwrite is /home/update_uboot/bin/nandwrite
strings is /usr/bin/strings
md5sum is /usr/bin/md5sum
	 Validating existing uBoot
Current -- U-Boot 2014.07-tld-2 (Sep 20 2014 - 00:52:18) -- uboot.2014.07-tld-2.pogo_e02.mtd0.kwb -- pogo_e02
INSTALL -- U-Boot 2014.07-tld-2 (Sep 20 2014 - 00:52:18) -- uboot.2014.07-tld-2.pogo_e02.mtd0.kwb --
no harm done to uboot
	 uBoot environment
allready on newer uboot, env update is not strictly necessarry
INSTALL -- Environment -- uboot.2014.07-tld-2.environment.img
ENV arcNumber=3542 machid=dd6 ethaddr=00:25:31:04:B6:1D
no harm done to uboot env
nfs_boot not installed into env
Done

Og vi checker for en sikkerhedsskyld environment, ethaddr er sat til os saa det er sikker OK

-bash-3.2# ./bin/fw_printenv
mtdparts=mtdparts=orion_nand:1M(u-boot),4M(uImage),32M(rootfs),-(data)
baudrate=115200
bootcmd_mmc=run mmc_init; run set_bootargs_mmc; run mmc_boot
bootcmd_sata=run sata_init; run set_bootargs_sata; run sata_boot;
bootcmd_usb=run usb_init; run set_bootargs_usb; run usb_boot;
bootdelay=10
console=ttyS0,115200
device=0:1
ethact=egiga0
if_netconsole=ping $serverip
led_error=orange blinking
led_exit=green off
led_init=green blinking
mainlineLinux=yes
mmc_boot=mw 0x800000 0 1; run mmc_load_uimage; if run mmc_load_uinitrd; then bootm 0x800000 0x1100000; else bootm 0x800000; fi
mmc_init=mmc rescan
mmc_load_uimage=ext2load mmc $device 0x800000 /boot/uImage
mmc_load_uinitrd=ext2load mmc $device 0x1100000 /boot/uInitrd
mmc_root=/dev/mmcblk0p1
mtdids=nand0=orion_nand
partition=nand0,2
preboot_nc=run if_netconsole start_netconsole
rootdelay=10
rootfstype=ext3
sata_boot=mw 0x800000 0 1; run sata_load_uimage; if run sata_load_uinitrd; then bootm 0x800000 0x1100000; else bootm 0x800000; fi
sata_init=ide reset
sata_load_uimage=ext2load ide $device 0x800000 /boot/uImage
sata_load_uinitrd=ext2load ide $device 0x1100000 /boot/uInitrd
sata_root=/dev/sda1
set_bootargs_mmc=setenv bootargs console=$console root=$mmc_root rootdelay=$rootdelay rootfstype=$rootfstype $mtdparts
set_bootargs_sata=setenv bootargs console=$console root=$sata_root rootdelay=$rootdelay rootfstype=$rootfstype $mtdparts
set_bootargs_usb=setenv bootargs console=$console root=$usb_root rootdelay=$rootdelay rootfstype=$rootfstype $mtdparts
start_netconsole=setenv ncip $serverip; setenv bootdelay 10; setenv stdin nc; setenv stdout nc; setenv stderr nc; version;
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
usb_boot=mw 0x800000 0 1; run usb_load_uimage; if run usb_load_uinitrd; then bootm 0x800000 0x1100000; else bootm 0x800000; fi
usb_init=usb start
usb_load_uimage=ext2load usb $device 0x800000 /boot/uImage
usb_load_uinitrd=ext2load usb $device 0x1100000 /boot/uInitrd
usb_root=/dev/sda1
bootcmd_uenv=run uenv_load; if test $uenv_loaded -eq 1; then run uenv_import; fi
uenv_import=echo importing envs ...; env import -t 0x810000
uenv_load=usb start; mmc rescan; ide reset; setenv uenv_loaded 0; for devtype in usb mmc ide; do for disknum in 0; do run uenv_read_disk; done; done
uenv_read=echo loading envs from $devtype $disknum ...; if load $devtype $disknum:1 0x810000 /boot/uEnv.txt; then setenv uenv_loaded 1; fi
uenv_read_disk=if test $devtype -eq mmc; then if $devtype part; then run uenv_read; fi; else if $devtype part $disknum; then run uenv_read; fi; fi
ethaddr=00:25:31:04:B6:1D
arcNumber=3542
machid=dd6
nfs_init=setenv autoload no; dhcp; setenv options root=/dev/nfs rootfstype=nfs rootwait nfsroot=$rootpath ip=$ipaddr:$serverip:$gatewayip:$netmask:$hostname:eth0:off
nfs_load=nfs $addr $rootpath/boot/$file
set_bootargs=setenv bootargs console=$console $options $mtdparts
boot=run ${dev}_init; run set_bootargs; echo ** ${dev} Booting -- $bootargs; mw 0x800000 0 1; addr=0x800000; file=uImage;run ${dev}_load; addr=0x1100000; file=uInitrd;if run ${dev}_load; then bootm 0x800000 0x1100000; else bootm 0x800000; fi
bootcmd_nfs=dev=nfs;run boot
bootcmd=run bootcmd_uenv; run bootcmd_usb; run bootcmd_mmc; run bootcmd_sata; run bootcmd_nfs; reset

Så er det bare tilbage og starte på en frisk

-bash-3.2# reboot
-bash-3.2# Connection closed by foreign host.
root@pogo80:~# 

Det var det hele, Maskinen er befriet og kan starte en ny tilværelse i in min vold.

Maskinen vil nu boote via USB-stick eller NFS – næste gang ser vi på hvordan det er sat op

Selve update_uboot.sh er et lille shell-script jeg har skrevet, du kan se det her

#!/bin/sh
#
# Install newest uBoot on mtd0
# ideas and valid-uboot.md5 from Jeff doozan
# using the uboots from bodhi http://forum.doozan.com/read.php?3,12381
#
echo DANGER, only use if you know what to do when things go wrong. comment this line if you do;exit

# md5sums from http://jeff.doozan.com/uboot/valid-uboot.md5
grep -v "^#" >/tmp/valid-uboot.md5 < <-e> <-n> <-s>"
    echo " -u update uboot DANGER no further questions asked"
    echo " -e update environment DANGER no further questions asked"
    echo " -n setup boot from nfs, last priority"
    echo " -s just check status of uboot (default)"
    exit
}

error()
{
    echo $* -- please FIX
    exit
}
version()
{
    strings $1 |awk '/^U-Boot/ { if (length($0) > length(string)) string=$0} END {print string}'
}
install_uboot()
{
    NEW=`grep " $PLATFORM " /tmp/valid-uboot.md5 | tail -1`
    NEW_MD5=`echo $NEW | cut -f1 -d' '`
    NEW_UBOOT=`echo $NEW | cut -f3 -d' '`
    if [ x$MD5 = $NEW_MD5 ]; then
        echo " already on newest"
        return
    fi
    if [ ! -f $NEW_UBOOT ]; then
        error "download and unpack $NEW_UBOOT, from http://forum.doozan.com/read.php?3,12381"
    fi
    MD5=`md5sum $NEW_UBOOT | cut -f1 -d' '`
    grep $MD5 /tmp/valid-uboot.md5 >/dev/null
    if [ $? != 0 ]; then
        error Current uBoot unknown
    fi
    echo "INSTALL -- `version $NEW_UBOOT` -- $NEW_UBOOT --"
    if [ xYES != x$DO_INSTALL_UBOOT_WITHOUT_ASKING ]; then
        echo "no harm done to uboot"
        return
    fi
    flash_erase /dev/mtd0 0 4    # Erase the first 4 blocks (512k)
    nandwrite /dev/mtd0 $NEW_UBOOT
    nanddump --noecc --omitoob -l 0x80000 -f /tmp/mtd0-dump /dev/mtd0
    MD5=`md5sum /tmp/mtd0-dump | cut -f1 -d' '`
    if [ $MD5 != $NEW_MD5 ]; then
        error "checksum failed $MD5 != $NEW_MD5 - DO NOT POWEROFF"
    fi
    echo "uBoot Succesfully installed -- `version /tmp/mtd0-dump`"
}
install_env()
{
	echo "	 uBoot environment"
	if [ xYES = x$ON_NEVER_UBOOT ]; then
		echo allready on newer uboot, env update is not strictly necessarry
	fi 
	if [ xYES = x$DO_INSTALL_UBOOT_WITHOUT_ASKING -a xYES != x$DO_INSTALL_U_ENV_WITHOUT_ASKING ]; then
		usage upgrade of original uboot, new env MUST be installed
	fi
	NEW=`grep " environment " /tmp/valid-uboot.md5 | tail -1`
	NEW_MD5=`echo $NEW | cut -f1 -d' '`
	NEW_ENV=`echo $NEW | cut -f3 -d' '`
	if [ ! -f $NEW_ENV ]; then
		error "download and unpack $NEW_ENV, from http://forum.doozan.com/read.php?3,12381"
	fi
	echo "INSTALL -- Environment -- $NEW_ENV"
	MD5=`md5sum $NEW_ENV | cut -f1 -d' '`
	if [ $MD5 != $NEW_MD5 ]; then
		error " md5 on $NEW_ENV does not match"
	fi
	echo "ENV arcNumber=$arcNumber machid=$machid ethaddr=$ethaddr"
	if [ xYES != x$DO_INSTALL_U_ENV_WITHOUT_ASKING ]; then
		echo "no harm done to uboot env"
		return
	fi
	flash_erase /dev/mtd0 0xc0000 1
	nandwrite -s 786432 /dev/mtd0 $NEW_ENV
	nanddump --noecc --omitoob -f /tmp/mtd0-dump -s 0xc0000 -l 0x20000 /dev/mtd0
	MD5=`md5sum /tmp/mtd0-dump | cut -f1 -d' '`
	if [ $MD5 != $NEW_MD5 ]; then
		error "checksum failed after flash of environment - DO NOT POWEROFF"
	fi
	fw_setenv ethaddr $ethaddr
	fw_setenv arcNumber $arcNumber
	fw_setenv machid $machid
	echo "uBoot ENV from \"$NEW_ENV\" Succesfully installed --- $NEW_ENV arc=$arcNumber ($ethaddr)"
}
install_nfs_boot()
{
	if [ xYES != x$DO_INSTALL_U_NFS_WITHOUT_ASKING ]; then
		echo "nfs_boot not installed into env"
		return;
	fi
	fw_setenv ipaddr
	fw_setenv serverip
	fw_setenv nfs_init 'setenv autoload no; dhcp; setenv options root=/dev/nfs rootfstype=nfs rootwait nfsroot=$rootpath ip=$ipaddr:$serverip:$gatewayip:$netmask:$hostname:eth0:off'
	fw_setenv nfs_load 'nfs $addr $rootpath/boot/$file'
	fw_setenv set_bootargs 'setenv bootargs console=$console $options $mtdparts'
	fw_setenv boot 'run ${dev}_init; run set_bootargs; echo ** ${dev} Booting -- $bootargs; mw 0x800000 0 1; addr=0x800000; file=uImage;run ${dev}_load; addr=0x1100000; file=uInitrd;if run ${dev}_load; then bootm 0x800000 0x1100000; else bootm 0x800000; fi'
	fw_setenv bootcmd_nfs 'dev=nfs;run boot'
	BOOTCMD=`fw_printenv bootcmd | sed -e 's/^[^=]*=//' -e 's/; run bootcmd_nfs//' -e 's/; reset//'`
	fw_setenv bootcmd "$BOOTCMD; run bootcmd_nfs; reset"
}

#### Main script starts here ####
while getopts "uens" o; do
	case "${o}" in
	u) DO_INSTALL_UBOOT_WITHOUT_ASKING=YES;;
	e) DO_INSTALL_U_ENV_WITHOUT_ASKING=YES;;
	n) DO_INSTALL_U_NFS_WITHOUT_ASKING=YES;;
	s) DO_STATUS;;
	*) usage wrong options;;
	esac
done
PATH=`pwd`/bin:$PATH # newer fw_setenv will not set ethaddr, use ours
export PATH
for i in blparam flash_erase fw_printenv fw_setenv nanddump nandwrite strings md5sum;do
	if ! type $i; then
		usage $i not found, please install f.ex in ./bin
	fi
done

echo "	 Validating existing uBoot"
nanddump --noecc --omitoob -l 0x80000 -f /tmp/mtd0-dump /dev/mtd0 2>/dev/null
if [ $? != 0 ]; then error nanddump failed; fi

MD5=`md5sum /tmp/mtd0-dump | cut -f1 -d' '`
LINE=`grep $MD5 /tmp/valid-uboot.md5`
if [ $? != 0 ]; then
	error "Unknown current uBoot: `version /tmp/mtd0-dump`"
fi
PLATFORM=`echo $LINE | cut -f2 -d' '`
UBOOT=`echo $LINE | cut -f3 -d' '`

echo Current -- `version /tmp/mtd0-dump` -- $UBOOT -- $PLATFORM

if [ -f /proc/board_type -o $UBOOT = original ]; then
	killall hbwd
	mount -o remount,rw /
	echo "/dev/mtd0 0xc0000 0x20000 0x20000" > /etc/fw_env.config # fw_setenv requires it
	eval `blparam | grep ethaddr`
	eval `blparam | grep ceboardver`
	case $ceboardver in
	REDSTONE:1.0)	arcNumber=2998; machid=; PLATFORM=dockstar ;;
	PPV2)		arcNumber=3542; machid=dd6; PLATFORM=pogo_e02 ;;
	PPV4A1)		arcNumber=3960; machid=f78; PLATFORM=pogo_v4 ;;
	*) error unknown ceboardver=$ceboardver;;
	esac
else
	ON_NEVER_UBOOT=YES
	eval `fw_printenv ethaddr`
	eval `fw_printenv arcNumber`
	eval `fw_printenv machid`
	case $arcNumber in
	2998) PLATFORM=dockstar ;;
	3542) PLATFORM=pogo_e02 ;;
	3960) PLATFORM=pogo_v4 ;;
	*) error unknown arcNumber=$arcNumber;;
	esac
fi
if [ x$ethaddr = x ]; then error ethaddr not set in uboot environment - FIX; fi

install_uboot

install_env

install_nfs_boot

echo "Done"

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in HomeAutomation, Linux. Bookmark the permalink.