Hvad har de 5 Raspberry Pi systemer tilfælles ?

 

De har alle den samme MAC addresse 00:e0:4c:53:44:58

Derudover er det den billigste ethernet/usb/hub på Ebay $3.25, og sikkert også den dårligste.

$ lsusb -d 0fe6:9700 -v

Bus 001 Device 004: ID 0fe6:9700 Kontron (Industrial Computer Source / ICS Advent) DM9601 Fast Ethernet Adapter
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x0fe6 Kontron (Industrial Computer Source / ICS Advent)
 idProduct     0x9700 DM9601 Fast Ethernet Adapter
 bcdDevice      1.01
 iManufacturer      0 
 iProduct        2 
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      39
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xa0
   (Bus Powered)
   Remote Wakeup
  MaxPower       120mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass     0 (Defined at Interface level)
   bInterfaceSubClass   0 
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0008 1x 8 bytes
    bInterval        1

Der er tale om en USB1.1 enhed, som man brugte i det forrige årtusinde. USB1.1 har en maximal hastighed på 12 MBit/sec, som man ser i klumber af maximalt 64 bytes.  Men til mange ting er det jo nok.  Så vi skal blot have fixet problemet med MAC-addressen.  Det kan klares med en lille udev-rule

$ cat /etc/udev/rules.d/99-dm9601.rules 
# set MAC to hostbased MAC as on Raspberry pi 3
ACTION=="add|move", SUBSYSTEM=="net", SUBSYSTEMS=="usb", ATTR{address}=="00:e0:4c:53:44:58", IMPORT{program}="/usr/local/sbin/fix_mac_00e04c534458.sh", ENV{NM_UNMANAGED}="1"

Der kalder et script

$ cat /usr/local/sbin/fix_mac_00e04c534458.sh 
#!/bin/bash
# raspberry pi 3 has MAC b8:27:eb:..:..:.. the last 3 bytes is the last 3 bytes of serial no.
SERIAL=($(sed -n '/^Serial/{s/.* //;p}' /proc/cpuinfo | fold -w2))
if [ ${#SERIAL[@]} != 8 ]; then
#	echo this is not a Raspberry Pi, use 8 lower bytes from machine-id
	SERIAL=($(fold -w2 /etc/machine-id | tail -8))
fi
NEW_MAC=b8:27:eb:${SERIAL[5]}:${SERIAL[6]}:${SERIAL[7]}
if [ x$INTERFACE != x ]; then
	/bin/ip link set dev $INTERFACE address $NEW_MAC
fi
echo "ATTR{address}==\"$NEW_MAC\""

Jeg vil dog anbefale at man undgår disse usb/ethernet/hub og i stedet får fat i in 4 ports USB-hub (ebay $1) og en USB-WiFi (ebay $1.75) så har man en meget hurtigere løsning der bruger meget mindre strøm, og så er det billigere.

Men jeg er allerede blevet snydt.

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in Linux, Raspberry Pi. Bookmark the permalink.